CEMS

  • CEMS(Continuous Emission Monitoring System)

    CEMS (nepārtraukta emisiju uzraudzības sistēma)

    Kuģu emisiju mērīšanas ierīce ir inovatīvs risinājums uzticamai emisiju mērīšanai uz kuģiem saskaņā ar MARPOL VI pielikumu un IMO MEPC.Ierīci šim lietojumam ir apstiprinājušas labi zināmas klasifikācijas organizācijas.Tas mēra gan SOx un CO2 pirms un lejpus skruberiem, gan NOx augšpus un lejpus SCR (selektīvās katalītiskās reducēšanas) rūpnīcām.Mērīšanas ierīce, kas paredzēta lietošanai uz kuģiem, lepojas ar ārkārtīgi zemām uzturēšanas izmaksām un viegli nomaināmiem moduļiem.